poniedziałek, 30 listopada 2020

Earcuffs bat wings (Nausznice nietoperze skrzydła

I made another pair of earrings with earcuffs. The earrings are classical with a hematite crystal in silver. For this you can also wear a silver wing.

Zrobiłam jeszcze jedną parę kolczyków z nausznicami. Kolczyki są klasyczne z kryształem hematytu w kolorze srebrnym. Do tego można założyć skrzydło też srebrne.
Available.

piątek, 27 listopada 2020

Dark blue bat wings

Another pendant from the bat wing series. This time with navy blue and pyrite.

 Jeszcze jeden wisior z serii skrzydeł nietoperza. Tym razem z pirytem w kolorze granatowym.

czwartek, 19 listopada 2020

Tiny Celtic Knots (Maleńkie celtyckie węzełki)

I once came across a YouTube tutorial @frivolite_lace of cute intertwined earrings. I don't like tatting from a video tutorials and I kept putting off making them until later. In the end, I started watching and working out the tutorial and it was worth it :) The pattern is quite complicated, but after I figured it out, I made three pairs. They are charming made of a thin metallic thread. In addition, beautiful minerals emphasize their elegance.

Natknęłam się kiedyś na youtubie na tutorial @frivolite_lace ślicznych przeplatanych kolczyków. Nie lubię robić z filmikiem i ciągle odkładałam zrobienie ich na później. W końcu się zabrałam za obejrzenie i rozpracowanie tutorialu i było warto:) Schemat jest dość skomplikowany ale jak już go rozgryzłam to zrobiłam trzy pary. Z cieniutkiej metalizowanej nici są urocze. Do tego piękne minerały podkreślają ich elegancję.


poniedziałek, 16 listopada 2020

Green Bat Wings (Zielone skrzydełka)

I wouldn't be myself if I didn't make a green version of bat wings :) I came up with a way to fix the wing in the ear in the form of an earcuff. I wanted to make earrings with wings and large stones, but one of them broke :( So it stayed in the pendant, and the earrings are only with small green studs, but in the form of winged earcuffs.

Nie byłabym sobą gdybym nie zrobiła też zielonej wersji nietoperzych skrzydeł:) Wymyśliłam sposób na umocowanie skrzydła w uchu w formie nausznicy. Chciałam zrobić kolczyki ze skrzydłami i dużymi kamieniami, ale jeden mi się ukruszył:( Został więc w wisiorze, a kolczyki są tylko w małymi zielonymi wkrętkami za to w formie skrzydlatych nausznic.

środa, 11 listopada 2020

Purple and gold Celtic necklace

Another two Celtic style necklaces. One with Swarovski crystal and the other with pyrite.

Kolejne dwa naszyjniki w stylu celtyckim. Jeden z kryształem swarovskiego, a drugi z pirytem.
poniedziałek, 9 listopada 2020

Naszyjnik gorsetowy (Corset necklace)

I started making a tatting lace for this necklace almost a year ago :) And I wasn't finishing it for so long, although there was a lot of work on it. It was ready in March. It had waited so long for the photo session. In the end, I mobilized myself, put on my makeup and took some photos :)

I made the necklace a strap on the strap. The pattern for the tatting stripes comes from the book by T.Frauberger. I connected the straps in the upper part while I was working. Finally, I threaded a lot of beads and sewed them to the lace. For this I made a cord so that it fits perfectly. The whole necklace is kept in one color, because the beads are in a perfectly matching shade to the thread. This is my biggest jewelry project made by myself :) I love such large projects. I wish I had enough time for more of these.

Zaczęłam robić frywolitkę na ten naszyjnik na prawie rok temu:) I wcale aż tak długo go nie wykańczałam choć roboty przy nim było sporo. Był gotowy już w marcu. Tak długo czekał na sesję. W końcu się zmobilizowałam, zrobiłam makijaż i cyknęłam fotki:)

Naszyjnik robiłam pasek po pasku. Wzór na paski frywolitkowe pochodzi z książki T.Frauberger. Paski łączyłam w górnej części już w trakcie pracy. Na końcu nawlekałam mnóstwo koralików i doszyłam do koronki. Do tego zrobiłam sznureczek, tak żeby idealnie pasował. Cały naszyjnik utrzymany jest w jednej tonacji, bo koraliki są w idealnie pasującym odcieniu do nici. Jest to największy mój biżuteryjny projekt wykonany samodzielnie:) Uwielbiam takie duże projekty. Szkoda że mam za mało czasu na więcej takich.Available.

piątek, 6 listopada 2020

Nietoperze z kwarcem (Bats with quartz)

Spodobały mi się surowe kryształy kwarcu pokryte tytanową powłoką. Mają ciekawy kształt i niesamowite kształty i kolory tworzą się na powłoce. Jednak trudno zrobić z nich parę, najlepiej prezentują się w wisiorze. Dlatego nietoperze złapały je w swoje szpony:) Jeden jest ciemno szmaragdowy, a drugi ciemno szafirowy.

I liked the raw quartz crystals covered with a titanium coating. They have an interesting shape and amazing shapes and colors are created on the shell. However, it is difficult to make a pair of them, they look best as a pendant. That is why the bats caught them in their claws :) One is dark emerald and the other is dark sapphire.

Wisiory dostępne.