niedziela, 5 kwietnia 2020

Tutorial na malutką serwetkę Tęcza (Little doily Rainbow tutorial)

Napisałam wzór i instrukcję na maleńką serwetkę. Ponieważ można ją zrobić z siedmiu kolorów nici nazwałam ją Tęcza:) W jednej wersji ma tęczowe kolory z nici Madeira Metallic 15 i Madeira Metallic 4 rozdzielonej na pół. Serwetka jest taka malutka, że idealnie nadaje się na podkładkę pod kubek lub na podkładkę pod kieliszek na jajko z okazji Wielkanocy:) Tutorial dostępny w moim sklepie:)

I wrote a pattern and instructions for a little napkin. Because it can be made of seven colors of threads, I called it Rainbow :) In one version, it has rainbow colors from the threads Madeira Metallic 15 and Madeira Metallic 4 divided in half. It is really tiny so it can be used as a cup coaster or coaster for egg glass for Easter:) Tutorial available in my store :)środa, 1 kwietnia 2020

Naszyjnik celtycki z kamieniem księżycowym (Necklace Celtic Moonstone)

Piękny kamień księżycowy z niebieską poświatą domagał się godnej oprawy. Wpadłam na pomysł lekkiej modyfikacji mojego wzoru:) Na środku u góry pominęłam dwa łuczki, a na dole wydłużyłam i dodałam kamień. Powstał naszyjnik w kształcie litery V dodatkowo ozdobiony srebrzystymi koralikami.

A beautiful moonstone with a blue glow demanded a decent setting. I came up with the idea of ​​a little change of my pattern :) In the middle at the top I skipped two chains, and on the other side I add the gemstone. I made V-shaped necklace additionally decorated with silvery beads.
poniedziałek, 23 marca 2020

Świecące w ciemności (Glow in the dark)

Natknęłam się na nitkę, która świeci w ciemnościach i z ciekawości zamówiłam:) Najpierw nie wiedziałam jak to "obsługiwać" żeby świeciło. Okazało się, że nitkę należy włożyć pod lampę na kilka minut, żeby ją "naładować" i po zgaszeniu światła rzeczywiście świeci:) Ale czy nadaje się do frywolitki? To nitka do haftu, jest cieniutka i delikatna. Ale składając dwie nitki można frywolitkować:) Zrobiłam kolczyki inspirując się wzorem z książki T.Frauberger.

I came across a thread that glows in the dark and I ordered it out of curiosity :) At first I didn't know how to "handle" it to shine. It turned out that the thread should be put under the lamp for a few minutes to "charge" and after switching off the light it actually shines :) But does it apply to tatting? This is embroidery thread and is thin and delicate. But folding two threads it can be used for tatting :) I made earrings inspired by the pattern from T.Frauberger book.

środa, 18 marca 2020

Mankiety na nogi (Anklets)

Wzór na naszyjnik wykorzystałam do zrobienia mankietów, bransoletek na nogi. Zrobiłam je z grubszego niż zwykle kordonka. Wiązane są na wstążkę. Pięknie podkreślają kostki i zwykłe szpilki robią się extra:)

I used the necklace pattern to make anklets, leg bracelets. I made them with a thicker than usual thread. They are tied with a ribbon. They beautifully emphasize the ankles and the usual heels are getting extra :)

niedziela, 15 marca 2020

Wachlarz (Fan)

Oto druga praca konkursowa, czyli po prostu wachlarz:) Od zawsze chciałam zrobić frywolitkowy wachlarz. Nie mogłam się tylko za to zabrać. Przerażał mnie ogrom pracy i czy mi wyjdzie. Konkurs mnie zmobilizował. Najpierw myślałam czy nie zrobić fragmentu jakiejś serwetki. Ale doszłam do wniosku że usatysfakcjonuje mnie tylko własny projekt.Więc dziergałam i prułam i cięłam i myślałam jaki kolejny rządek dodać. I jestem bardzo zadowolona. Koronka ślicznie się układa na szkielecie odzyskanym ze starego papierowego wachlarza. Jest dość duża-wachlarz ma promień 24 cm, a sama koronka wysokość 13 cm. Zrobiłam ją z cieniutkiej czarnej nici z koralikami. Zapraszam do polubienia:)

Here is the second competition piece, which is just a fan :) I have always wanted to make a tatting fan. I couldn't just do it. I was terrified by the enormity of work and whether I would succeed. The competition mobilized me. At first I thought about making a fragment of some napkin. But I came to the conclusion that only my own design would satisfy me. So I tatted and ripped and cut and thought about what next row to add. And I am very pleased. The lace fits beautifully on the skeleton recovered from the old paper fan. It is quite large - the fan has a radius of 24 cm and the lace itself is 13 cm high. I made it from a thin black thread with beads. I invite you to like it :)

sobota, 14 marca 2020

Naszyjnik wachlarz (Necklace fan)

Zaczął się kolejny konkurs kalendarzowy sklepu Royal Stone. Pierwszą inspirację odpuściłam, ale tej nie mogłam się oprzeć-Wachlarz:) Konkurs zmobilizował mnie do stworzenia dwóch prac. Pierwsza to naszyjnik, a druga jutro;) Naszyjnik powstał z wachlarzyka. Rzeźbiony element z cynobru przeleżał u mnie prawie 10 lat. Kupiony pod wpływem chwili i zachwytu kolorem i rzeźbą. Potem nie wiedziałam co z nim zrobić. A niewiele mu trzeba było:) Tylko trochę frywolitki wokół. Łatwo dało się go otoczyć nacinając delikatny rowek-frywolitka trzyma się bez podklejania. Naszyjnik zwieńczony jest kroplą pirytu w czapeczce z frywolitki. Całość zawieszona na frywolitkowym łańcuszku z kryształkami swarovskiego. Jak Wam się podoba? Można polubić- w końcu to konkurs:)

There is a new competition for calendar of Royal Stone. I gave up first inspiration, but I couldn't resist this one-Fan:) The competition mobilized me to create two pieces. The first is a necklace, and the second tomorrow;) The necklace was made with small fan. The carved element from cinnabar stayed with me for almost 10 years. Bought under the influence of the moment and delight with color and sculpture. Then I didn't know what to do with it. But it didn't need much :) Only a little tatting around. It was easy to surround it by cutting a delicate groove - tatting stays without gluing. The necklace is crowned with a drop of pyrite in a tatting cap. The whole is hanged on a tatting chain with swarovski crystals. How do you like it? You may click like - it's a competition after all :)